Hyreshöjning 2019

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är nu avslutade. Det har resulterat i en höjning med 1,65 % i Östersund och Dvärsätt från och med den 1/1 2019. Höjningarna ska täcka prishöjningar på vatten, uppvärmning, fastighetsel, underhållskostnader med mera.

Visa nästa nyhet Dvärsätt får fiber

Inga äldre nyheter Det här är den äldsta nyheten.